Často kladené otázky

Kam si mám aplikovat inzulin, když používám pero?

  • Inzulin si vždy aplikujte podkožně (do tukové tkáně, která je nad svaly). Doporučené místo vpichu závisí na typu inzulinu, který vám byl předepsán. Zeptejte se prosím v diabetologické poradně a řiďte se informacemi v příbalové informaci k vašemu inzulinu.
  • Pokud byste si aplikovali injekce příliš často do jednoho místa, vytvořily by se tvrdé boule nebo uzlíky a účinek inzulinu by mohl být zpožděný nebo nevyrovnaný, což by mohlo zhoršit léčbu diabetu. Aby se těmto problémům předešlo, zvykněte si správně měnit místa vpichu.

Jak si mám správně aplikovat inzulin, když používám pero?

  • Ve většině případů není třeba při použití 4mm jehly vytvářet kožní řasu. Zaveďte jehlu přímo dolů pod úhlem 90 stupňů, vstříkněte inzulin, počítejte pomalu do 10 a po tu dobu přidržte jehlu v kůži. Aby se však při aplikaci inzulinu do končetiny nebo do břicha s tenkou podkožní vrstvou předešlo možnému vpichu do svalu, může být i při použití 4 mm jehly opodstatněné vytvoření kožní řasy.
  • Při aplikaci inzulinu 6 mm jehlou musíte buď vytvořit kožní řasu, nebo zavést jehlu pod úhlem 45 stupňů.
  • Při použití 8 mm jehly k peru či delší musíte vytvořit kožní řasu, nebo zavést jehlu pod úhlem 45 stupňů, aby nedošlo k aplikaci do svalu.
  • Ke správnému vytvoření kožní řasy použijte palec a ukazováček (anebo si pomozte i prostředníčkem). Pokud byste použili všechny prsty, mohli byste nadzvednout s podkožní tkání i sval a injekce by mohla být aplikována do svalu. Vytvořenou kožní řasu nesmíte stisknout tak pevně, že by kůže zbledla nebo že by to bolelo. Zeptejte se prosím v diabetologické poradně, zda a kdy máte vytvářet kožní řasu, a nacvičte si správou techniku aplikace.

Jak mohu určit správnou délku jehly?

Rozhodnutí týkající se délky jehly je individuální; poraďte se v diabetologické poradně. Záleží na mnoha faktorech včetně tloušťky podkožní tkáně v doporučeném místě vpichu, injekční techniky, druhu inzulinu a osobní volby. U dlouhých jehel je větší riziko vpichu injekce do svalu. Kratší jehly se obvykle považují za bezpečnější a často se lépe snášejí.

Máte další otázky k tomuto předmětu?
Můžete nás bez obav kontaktovat. Společnost Ypsomed zodpoví vaše dotazy.