mylife Clickfine

Jak se vyhnout problémům

ProblémMožná příčinaDoporučené opatření
Bolest při aplikaci injekce Několikeré opakované použití jehly k peru Po každé injekci jehlu k peru vyměňte
Aplikace injekce do svalu Vytvořte kožní řasu nebo použijte kratší jehlu k peru
Příliš povrchní aplikace se zasažením nervu v kůži Použijte delší jehlu k peru
IZ místa vpichu uniká inzulin Jehla k peru byla vytažena po injekci příliš rychle (neúplné vydání inzulinu) Aplikujte injekci pomalu a nevytahujte jehlu k peru ihned po aplikaci (počítejte do 10)
Příliš rychlá aplikace injekce, inzulin není rovnoměrně rozprostřený Aplikujte injekci pomalu a nevytahujte jehlu k peru ihned po aplikaci (počítejte do 10)
Nedostatečný účinek inzulinu Nevhodné místo pro aplikaci injekce (lipohypertrofie, zajizvená tkáň, zatvrdnutí kůže) Vyhněte se nevhodným místům aplikace
Jehla k peru byla vytažena po aplikaci injekce příliš rychle (neúplné vydání inzulinu) Aplikujte injekci pomalu a nevytahujte jehlu k peru ihned po aplikaci (počítejte do 10)
Nedostatečné promíchání inzulinu (týká se pouze smíšených inzulinů) Před každou aplikací injekce pero několikrát opatrně převraťte/promíchejte obsah
Jehla k peru je ucpaná Použijte novou jehlu k peru
Na peru není možné stlačit dávkovací tlačítko Pryžová membrána není úplně propíchnutá Použijte novou jehlu k peru a po každé injekci jehlu k peru vyměňte
Jehla k peru je příliš volná Zkontrolujte, zda je jehla bezpečně nasazená
Jehla k peru je ucpaná Použijte novou jehlu k peru