Průzkum u uživatelů¹

S hrotem mylife Clickfine DiamondTip

Společnost IFAK v Německu provedla průzkum u uživatelů – diabetiků používajících jehly k peru (n = 150). Uživatelé testovali nový hrot mylife Clickfine DiamondTip po dobu 3–4 dnů a hodnotili jej z hlediska pohodlí při aplikaci injekce.

77,3 % testujících uživatelů pociťovalo při aplikaci injekce s novým hrotem mylife Clickfine DiamondTip menší bolest v porovnání se svou v současnosti používanou jehlou k peru.

   Pociťovali mnohem menší bolest
   Pociťovali trochu menší bolest
   Nepozorovali žádný rozdíl
   Pociťovali větší bolest

76 % testujících uživatelů potřebovalo k aplikaci injekce s novým hrotem mylife Clickfine DiamondTip díky zacvakávacímu mechanismu kratší dobu k přípravě injekce inzulinu.

   Potřebovali mnohem menší sílu
   Potřebovali o něco menší sílu
   Nepozorovali žádný rozdíl
   Potřebovali větší sílu

76 % uživatelů, kteří testovali nové jehly Clickfine DiamondTip, potřebují méně času na přípravu inzulinové injekce díky zacvakávacímu mechanismu.

   Naprosto souhlasím
   Souhlasím
   Nesouhlasím
   Nevím

89,4 % uživatelů bude hrot mylife Clickfine DiamondTip používat nebo zvažuje jeho použití.

   Ano, určitě
   Možná / zeptám se lékaře
   Ne
   Nevím

1 Výsledky z průzkumu u uživatelů prováděného od června 2014 do června 2015 společností IFAK Institut GmbH & Co.    Kg, Německo. Údaje archivovány.