Výkazy a funkce

Univerzální a flexibilní nástroj

Výkazy pomáhají zdravotníkům i pacientům vyhodnocovat údaje o léčbě a zajišťují, aby byli všichni vybaveni užitečnými a relevantními informacemi.

 • Řídicí panel: Úvodní obrazovka importuje a synchronizuje údaje v přístroji, stručné referenční údaje o trendech v léčbě a výsledky.
 • Celkový pohled: Grafický přehled údajů o léčbě.
 • Kniha záznamů: Chronologický seznam událostí, poznámky pacienta a zdravotníků a údaje o klíčových událostech.
 • Běžný den: Přehled hodnot glykémie během 24 hodin.
 • Distribuce: Zobrazení hodnot glykémie v průběhu celého dne nebo časových úseků dne.
 • Výkaz inzulinu: Ukazuje množství inzulinu, poměr bazál-bolus a typy bolusů.
 • Výkaz trendů: Porovnání dvou časových úseků ke zjištění možností léčby.
 • Nastavení pumpy: Automatické ukládání nastavení pumpy vždy s importem údajů k porovnání nastavení pumpy ve dvou časových úsecích.
 • Profily pacientů: Slouží zdravotníkům k vytváření, zobrazování a úpravě profilů jednotlivých pacientů a jejich údajů.
 • Nastavení: Konfigurace softwaru, aby odpovídal vašim preferencím.
Řídicí panel

Přehled základních statistik léčby

 • Řídicí panel je úvodní strana softwaru mylife Software – zobrazuje přehled trendů v četnosti sledování hodnot glykémie, v průměrném počtu hypoglykemických epizod za měsíc, ve standardní odchylce a v průměrných hodnotách glykémie.
 • Importuje údaje z léčebných zařízení.
 • Přímo z řídicího panelu synchronizuje údaje s cloudem mylife Cloud.
 • Výběrem z rozbalovacího seznamu pacientů mohou zdravotničtí pracovníci rychle přepínat mezi pacienty.
Celkový pohled

Úplná informace

 • V jednom výkazu vidíte všechny údaje, aplikaci bazálního i bolusového inzulinu, hodnoty glykémie, údaje o sacharidech a o fyzické zátěži, a to zadané ručně a/nebo přenesené z přístroje.
 • Údaje lze vykazovat podle řady různých časových úseků; lze také používat předdefinované a přizpůsobitelné filtry.
Kniha záznamů

Všechny informace, poznámky pacienta i zdravotnických pracovníků a údaje o hlavních událostech

 • Záznam zvláštních událostí, jako jsou ručně naměřené glykémie, fyzická zátěž, nemoc, menstruační cykly atd.
 • Pacienti i zdravotničtí pracovníci mohou do knihy záznamů zapisovat poznámky, které lze poté sdílet v cloudu mylife Cloud.
Běžný den

Průběh glykémie za 24 hodin

 • Zobrazení hodnot glykémie ve vybraném časovém úseku po 24 hodin denně.
 • Propojení výsledků s dalšími hodnotami v témže dnu a zobrazení příslušných záznamů v knize záznamů.
 • Zobrazení statistik, jako je např. průměrná hodnota glykémie ve vybraném časovém úseku.
Distribuce

Zobrazení distribuce hodnot glykémie podle výsledků časového úseku

 • Kontrola distribuce hodnot glykémie podle nastavení cílových zón a času.
 • Snadno čitelné a barevně označené grafy rychle zobrazí distribuci.
 • Filtrování výsledků, aby byl výkaz pro vás co nejužitečnější.
Výkaz inzulinu

Výkaz množství inzulinu, poměr bazálního a bolusového inzulinu a typ bolusu

 • Přehled rozložení celkového denního inzulinu podaného ve vybraném časovém úseku – týden za týdnem.
 • Podání bazálního / bolusového inzulinu, rozložení jídelních a korekčních bolusů, a také všechna zamítnutí doporučeného bolusu.
Výkaz trendů

Zjištění trendů – určení možností léčby

 • Porovnání údajů ze dvou časových úseků ke zjištění souvislostí a určení možných oblastí zlepšení.
 • Porovnání hodnot glykémie, průměrné denní dávky inzulinu a také všech zamítnutí doporučeného bolusu.
Nastavení pumpy

Zálohování a porovnání

 • Nastavení pumpy jsou ukládána do softwaru mylife Software vždy, když pumpu připojíte. Tím se zajistí, aby pacienti i zdravotničtí pracovníci měli vždy zálohováno poslední nastavení pumpy pro případ poruchy pumpy.
 • Poměr inzulinu k sacharidům, faktor citlivosti na inzulin, bazální programy a také výchozí nastavení - vše je uloženo.
 • Porovnáním nastavení pumpy lze zjistit, jak se léčba měnila v čase.