Užijte si přehlednost.

Průvodce výkazy mylife Software

Užitečné, jednoduché a individualizované výkazy

Užitečné a jednoduché statistiky a analýzy trendů pro lepší porozumění léčbě.

Ovládací panel

Pro přehled o základních statistikách léčby

 • Ovládací panel je úvodní strana mylife Software – zobrazuje přehled trendů v četnosti sledování hodnot glykémie, průměrného počtu hypoglykemických epizod za měsíc, standardní odchylky a průměrné hodnoty glykémie.
 • Importuje údaje z pomůcek určených pro léčbu.
 • Přímo z ovládacího panelu synchronizuje údaje s cloudem mylife.
 • Výběrem z rozbalovacího seznamu pacientů mohou zdravotničtí pracovníci rychle přepínat mezi pacienty.
Celkový pohled

Úplná informace

 • V jednom výkazu vidíte všechny údaje, aplikaci bazálního i bolusového inzulinu, hodnoty glykémie, údaje o sacharidech a o fyzické zátěži, a to zadané ručně a/nebo přenesené z přístroje.
 • Údaje lze vykazovat podle řady různých časových úseků; lze také používat předdefinované a přizpůsobitelné filtry.
Kniha záznamů

Všechny informace, poznámky pacienta i zdravotnických pracovníků a údaje o hlavních událostech

 • Záznam zvláštních událostí, jako jsou ručně naměřené glykémie, fyzická zátěž, nemoc, menstruační cykly atd.
 • Pacienti i zdravotničtí pracovníci mohou do knihy záznamů zapisovat poznámky, které lze poté sdílet v cloudu mylife.
Běžný den

Průběh glykémie za 24 hodin

 • Zobrazení hodnot glykémie ve vybraném časovém úseku po 24 hodin denně.
 • Propojení výsledků s dalšími hodnotami v témže dnu a zobrazení příslušných záznamů v knize záznamů.
 • Zobrazení užitečných statistik, jako je např. průměrná hodnota glykémie ve vybraném časovém úseku.
Rozptyl hodnot

Zobrazení rozptylu hodnot glykémie podle výsledků a časového úseku

 • Kontrola rozptylu hodnot glykémie podle nastavení cílových zón a času.
 • Snadno čitelné a barevně označené grafy rychle zobrazí rozptyl.
 • Filtrování výsledků, aby byl výkaz co nejužitečnější.
Výkaz inzulinu

Výkaz množství inzulinu, poměr bazálního a bolusového inzulinu a typ bolusu

 • Přehled rozložení celkového denního inzulinu podaného ve vybraném časovém úseku – týden za týdnem.
 • Podání bazálního / bolusového inzulinu, rozložení jídelních a korekčních bolusů a také všechna zamítnutí doporučeného bolusu.
Výkaz trendů

Zjištění trendů –– určení možností léčby

 • Porovnání údajů ze dvou časových úseků ke zjištění souvislostí a určení možných oblastí zlepšení.
 • Porovnání hodnot glykémie, průměrné denní dávky inzulinu a také všech zamítnutí doporučeného bolusu.
Nastavení pumpy

Zálohování a porovnání

 • Nastavení pumpy jsou ukládána do mylife Software vždy, když pumpu připojíte. Tím se zajistí, aby pacienti i zdravotničtí pracovníci měli vždy zálohováno poslední nastavení pumpy pro případ chyby pumpy.
 • Poměr inzulinu k sacharidům, faktor citlivosti na inzulin, bazální programy a také výchozí nastavení – vše je uloženo.
 • Porovnáním nastavení pumpy lze zjistit, jak se léčba měnila v čase.