Intuitivní systém inzulinové pumpy.

Rychlá a pohodlná výměna zásobníku

Okamžitá použitelnost s předplněným zásobníkem

Systém mylife YpsoPump se používá s předplněným zásobníkem. Díky tomu je výměna neuvěřitelně snadná.

Krok 1

  • Otočte adaptér o 90°proti směru hodinových ručiček.
  • Vyjměte zásobník.
  • Vraťte závitový píst do výchozí polohy a proveďte automatický test.

Krok 2

  • Vložte plný zásobník do přihrádky.
  • Umístěte adaptér ve svislé poloze na zásobník, otočte jej o 90° ve směru hodinových ručiček a uzavřete přihrádku.

Krok 3

  • Naplňte infuzní set.
  • Nasaďte infuzní set zaklapnutím koncovky hadičky do základny kanyly infuzního setu.

Funkce zásobníku

U systému mylife YpsoPump nemusíte měnit infuzní set při každé výměně inzulinového zásobníku, což zajišťuje, že je výměna zásobníku snadná, rychlá a diskrétní.

Předplněný zásobník

  • Předplněný
  • Snadná výměna
  • Méně kroků při manipulaci

Specifikace

Inzulin 100 U/ml
Velikost zásobníku 1,6 ml / 160 U
Balení 5 zásobníků
Použití K jednorázovému použití
Materiál Skleněný válec