Znalosti o diabetu

Správná technika vpichu

Inzulin je vpravován do podkožní tukové tkáně

 

  Kůže

  Podkožní tuková tkáň

  Sval

K dosažení dobrého účinku inzulinové dávky je zásadní vpravit ho do podkožní tukové tkáně (podkožní injekce) a ne do svalu. Pokud je inzulin vpíchnut do svalu, můžete to způsobit závažnou hypoglykémii.

  Vpíchněte inzulin do podkožní tukové tkáně
  Nevpichujte inzulin do svalu

Pro správný vpich je zásadní správná délka jehly a technika vpichu

 • Injekce s velmi krátkými jehlami do per (4 a 6 mm) poskytují spolehlivé dodání inzulinu do podkožní tukové tkáně (podkožní injekce).
 • Správná délka jehly je stěžejní a stanovuje se po poradě s lékařem na začátku léčby inzulinovým perem.
 • Volba techniky vpichu spolu se správnou délkou jehly může zabránit vpichu do svalu.

Zpravidla jsou doporučovány následující délky jehel:

 • Děti a mládež
  Délka jehly 4 mm nebo 6 mm
 • Dospělí
  Délka jehly 4 mm, 6 mm nebo 8 mm
  Obecně léčba začíná kratšími délkami jehel.

Správná technika vpichu pro různé délky jehel

V případě 4 mm délky jehly
Držte jehlu svisle v úhlu 90 stupňů, bez sevření kůže (u některých dětí, velmi štíhlých dospělých a při vpichu do stehna může být sevření kůže nutné).

V případě 6 mm a 8 mm délky jehly
Vpich v úhlu 90 stupňů se sevřením kůže nebo 45 stupňů bez sevření.

 

Správné sevření kůže

 • Sevřete kůži pomocí palce a ukazováku (případně i s použitím prostředníku).
 • Sevřenou kůži nechte uvolněnou. Netiskněte příliš silně, to by mělo za následek bolestivost a zbělání pokožky.
 • Pokud použijete všechny prsty, existuje riziko, že sevřete i sval. To může vést k nežádoucímu vpichu do svalu.