Znalosti o diabetu

Léčba inzulinovou pumpou

Léčba inzulinovou pumpou (CSII – Continuous Subcutaneous Insulin Infusion)

Při této léčbě zásobuje inzulinová pumpa nepřetržitě tělo inzulinem tak, aby byla uspokojena základní potřeba inzulinu. Dodatečný inzulin, potřebný v době jídla, je dodáván po stisknutí tlačítka. Důležitý rozdíl ve srovnání s inzulinovým perem: k pokrytí základních tělesných požadavků na inzulin i jako inzulin potřebný v době jídla se používá pouze krátce působící inzulin.

Inzulinová pumpa se nosí na těle. Aby byla zajištěna adekvátní léčba inzulinovou pumpou, nastavení pumpy musí být upravena tak, aby splňovala požadavky každého jednotlivce. Tato nastavení musí být pravidelně kontrolována měřením hladiny krevní glukózy.

K dispozici jsou dva systémy inzulinové pumpy:

 • Konvenční inzulinová pumpa s hadičkou
  Tento typ inzulinové pumpy můžete nosit např. na opasku. Inzulin proniká do těla pomocí infuzního setu s hadičkou, jehož kanyla je zapíchnuta do podkožní tukové tkáně.
 • Náplasťová inzulinová pumpa
  Tato inzulinová pumpa funguje bez hadiček. Sestává ze dvou součástí:
  • Infuzní set je přilepený ke kůži a chová se jako samotná inzulinová pumpa (se zásobníkem inzulinu, kanylou a systémem podávání inzulinu).
  • "Osobní manažer diabetu" (PDM, Personal Diabetes Manager), který řídí funkce náplasťové inzulinové pumpy.

Ve srovnání s konvenční inzulinovou terapií (MDI) má léčba inzulinovou pumpou následující výhody:

 • Již není nutné podávat časté injekce pomocí inzulinového pera, protože kanyla inzulinové pumpy zůstává vsunuta pod kůži po dobu až tří dnů.
 • Inzulinová pumpa dodává zásoby inzulinu, které jsou takřka normální (tj. podobné jako u nediabetiků).
 • Schopnost upravit dodávku inzulinu podle potřeby jednotlivce může snížit výskyt zvýšené ranní hladiny krevní glukózy (fenomén úsvitu) nebo časté hypoglykemické příhody.
 • Použití pouze krátce působícího inzulinu zajišťuje vysokou úroveň flexibility během sportovních aktivit, v době jídla a v případě, že si musíte lehnout.
 • S léčbou inzulinovou pumpou je jednodušší zvládat nepravidelné denní rutiny a práci na směny, protože vaše inzulinové požadavky mohou být pokryty individuálně upravenými dávkami krátce působícího inzulinu.

"Uvolňování" inzulinu při léčbě inzulinovou pumpou (CSII)

"Uvolňování" inzulinu při léčbě inzulinovou pumpou ve srovnání s uvolňováním inzulinu u nediabetiků: inzulin podávaný pomocí inzulinové pumpy se velmi podobá uvolňování inzulinu u nediabetiků.

"Uvolňování" inzulinu při léčbě inzulinovou pumpou (CSII)
Insulinfreisetzung bei Nichtdiabetiker Uvolňování inzulinu u nediabetiků
Mahlzeit Doba jídla
Basalinsulin Bazální inzulin
Bolusinsulin Inzulin v době jídla (bolusový inzulin)
Bolus (kurz wirkendes Insulin) Bolus (krátce působící inzulin)