Znalosti o diabetu

Léčba inzulinovým perem

Léčba inzulinovým perem

V případě léčby MDI je inzulin aplikován pomocí inzulinového pera alespoň čtyřikrát denně. Jehly do pera jsou extrémně tenké, což znamená, že vpich je téměř neznatelný.

Správná délka jehly

Správná délka jehly

Jehly do per jsou k dispozici v pěti délkách. Která je však pro vás správná? Ukážeme vám, jak určit správnou délku jehly.

Místa pro vpich

Místa pro vpich

Téměř každý diabetik má upřednostněná místa pro vpich, na kterých proniknutí jehly téměř necítí. Tato upřednostňovaná místa jsou však spojena s mnoha problémy.

Techniky vpichu

Techniky vpichu

V úhlu 90°, nebo 45°? Se sevřením kůže, nebo bez? Pro aplikaci inzulinu do podkožní tukové tkáně existuje řada technik vpichu.