Znalosti o diabetu

Proč měřit?

Proč měřit?

Řádná kontrola diabetu znamená udržovat hladinu krevní glukózy v normálním rozmezí, tj. mezi 4,4 mmol/l a 6,7 mmol/l.

Četnost měření

Četnost měření

Je pouze na vás jak často si budete provádět měření glykémie. Rozhodně by to mělo být před a po jídle.

Správné měření

Správné měření

Dokud neznáte svou aktuální hladinu krevní glukózy, nelze správně dávkovat inzulin. Nejdůležitější rady pro správné měření hladiny krevní glukózy.

Abnormální hodnoty

Abnormální hodnoty

Není naměřená hodnota krevní glukózy v souladu s tím, jak se cítíte? Proč je tomu tak? Došlo k chybě při použití testovacího proužku, přístroje nebo během měření?

Plná krev, nebo plasma?

Plná krev, nebo plasma?

Pokud přecházíte z měřidla plné krve kalibrovaného pro plnou krev na měřidlo kalibrované na plasmu nebo naopak, může být nutné upravit cílové hodnoty.

Převodní tabulky

Převodní tabulky

Hodnoty krevní glukózy se zobrazují buď v miligramech na decilitr (mg/dl), nebo v milimolech na litr (mmol/l). Naše tabulky vám s tímto převodem mohou pomoci.