Znalosti o diabetu

Vhodná místa vpichu

Inzulin není na všech místech absorbován stejnou rychlostí

  • Nejčastějšími místy vpichu jsou břicho a stehna.
  • Místa vpichu na břiše umožňují rychlou absorpci inzulinu.
  • Místa vpichu na stehnech a hýždích umožňují pomalou absorpci inzulinu.
  • Účinek inzulinových analog je méně závislý na místě vpichu.
  • Dodržujte doporučení, která vám dal váš lékař.
  • Nadloktí jako místo vpichu: vpichy do nadloktí by měly být prováděny pouze po nacvičení s diabetickým poradcem. Důvod je ten, že je zde větší riziko vpichu do svalu, protože podkožní tuková tkáň je zde velmi tenká a místa vpichu nejsou snadno přístupná

Princip obměny míst vpichu – předcházení lipohypertrofii (tvrdnutí tkáně)

  • Změna místa vpichu po každé injekci (princip obměny).
  • Místa vpichu by měla být alespoň 3 cm od pupku a od sebe, aby nedocházelo k častým vpichům do tzv. "oblíbených míst", což vede k tvrdnutí tkáně (lipohypertrofie).

Příklady principu obměny

Příklad 1

Příklad 2

Příklad 3