mylife makes
your life easier.

  • Home
  • Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ypsomed s.r.o.

Definice

Pojem "Ypsomed" v tomto zákonném oznámení, oznámení o ochraně osobních údajů a v rámci celých internetových stránek reprezentují společnosti "Ypsomed s.r.o. a Ypsomed AG" a všechny její dceřiné společnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Ypsomed s.r.o. přikládá velký význam ochraně Vašich osobních údajů. Při zpracování údajů je naším cílem shromažďovat, zpracovávat a využívat pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k praktickému a účinnému použití našich internetových služeb. Následující informace Vám poskytnou představu, jak dochází ke shromažďování a uchovávání údajů při využití našich internetových služeb a jakým způsobem s těmito daty nakládáme. Přijali jsme jak technická, tak organizační opatření, aby byly zachovány předpisy týkající se ochrany údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje zahrnují informace, které mohou být přímo nebo nepřímo spojeny s Vaší nebo s jinou osobou. Tyto údaje zahrnují například jména nebo adresy. Nezahrnují informace, které nelze přímo spojovat s konkrétními osobami.

Naše internetové stránky lze v podstatě využít bez zveřejnění osobních údajů. Ve spojení s Vaším přístupem na naše internetové stránky jsou však údaje uchovávány na našich serverech pro účely zálohy, které mohou umožnit odvození konkrétních nebo specifikovatelných osob (např. IP adresa, datum, čas a navštívené stránky). Tyto údaje využíváme pouze v nepersonalizované formě.

Aby bylo možné analyzovat využití a neustále zlepšovat naše internetové služby, provádíme statistickou analýzu návštěvnosti našich internetových stránek. Údaje jsou tímto způsobem shromažďovány, nicméně anonymně, a nemají vztah ke konkrétním ani specifikovatelným uživatelům.

Zpracování objednávek

Uživatelé mají možnost objednat si informační brožury prostřednictvím našich internetových služeb. Kdykoliv provedete objednávku, musíme před zpracováním objednávky shromáždit osobní údaje. Tyto údaje budou zpracovány a uloženy v rozsahu nezbytném pro zpracování objednávky (viz níže část týkající se předávání osobních údajů). Při vyplňování příslušného formuláře budete požádáni, abyste učinili výslovné prohlášení o souhlasu.

Přístup k údajům uchovávaným společností Ypsomed s.r.o. mají pouze autorizované osoby, které jsou odpovědné za technickou, komerční a redakční podporu našich nabídek.

Vaše údaje nebudou použity k vytváření uživatelských profilů jakékoliv druhu.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje běžně třetím stranám nepředáváme. Zejména nejsou údaje předány třetím stranám k propagačním účelům. Při zpracování objednávek může být nezbytné přenést údaje třetím stranám, například v souvislosti s přepravou. Tyto přenosy jsou přísně omezeny na účely zpracování objednávek. Údaje nebudou předávány třetím stranám z žádného jiného důvodu.

Pokud dojde k vyžádání ze zákona, úřední nebo soudní vyhláškou, předáme údaje úřadům, které mají oprávnění si informace vyžádat v každém případě.

Nárok na informace a jejich vymazání

Můžete si vyžádat, abychom Vám sdělili, jaké informace o Vás uchováváme.

Pokud jste nám zaslali osobní údaje, můžete je nechat vymazat buď na písemnou, nebo telefonickou žádost, pokud je již nebudeme potřebovat k přípustným účelům, například k fakturaci a vedení účetnictví.

Použití souborů cookies

Na žádných našich internetových stránkách nepoužíváme soubory cookies. Máte rovněž možnost deaktivovat uchovávání souborů cookies konfigurací vašeho prohlížeče tak, aby nepovoloval odesílání souborů cookies, nebo aby vás upozornil, že jsou soubory cookies odesílány dříve, než jsou schváleny.

Děti

Pokud nám nezletilé osoby posílají své údaje, výslovně upozorňujeme, že tak mohou učinit pouze s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce.

Změny

Tyto údaje týkající se zásad ochrany osobních údajů se mohou kdykoliv změnit, zejména ve vztahu k novelám, které jsou v souladu s příslušným právním stavem.

Poslední revize: březen 2017