mylife makes
your life easier.

  • Home
  • Právní informace

Právní informace

Ypsomed s.r.o.
Vinohradská 1597/174
130 00 Praha 3
Czech Republic

E-Mail: info@ypsomed.cz
Infolinka: 800 140 440

Vyloučení odpovědnosti

Snažíme se, aby informace a údaje na našich internetových stránkách byly přesné a aktuální. Navzdory našemu úsilí to nemůžeme zcela zajistit a neneseme odpovědnost za aktuálnost, přesnost, úplnost a dostupnost informací a údajů ani za přístup na naše internetové stránky, použití prvků na nich uvedených a za skutečnost, že přenos dat bude probíhat bez obtíží a nebude přerušován.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za internetové stránky třetích stran a jejich provozovatele, ke kterým lze získat přístup prostřednictvím hypertextového odkazu nebo na ně lze vstoupit z našich stránek, zejména pokud jde o přesnost a legálnost obsahu internetových stránek těchto třetích stran či o plnění možných dohod nebo jiných zákonných transakcí sjednaných v souvislosti s internetovými stránkami třetích stran. Přístup k internetovým stránkám třetích stran pomocí odkazu probíhá na výhradní odpovědnost uživatele.