Další informace od společnosti mylife?
Jsme zde pro vás.

Diabetická advokacie

Kyle J. Rose k diabetu a novým technologiím

Kyle J. Rose pracuje jako globální vyslanec pro otázky v souvislosti s diabetem. Je zakladatelem společnosti Delta PM Diabetes a hostujícím fakultním členem školy INSEAD Healthcare Management, kde se zaměřuje na zapojení a motivaci pacientů za účelem zlepšení výsledků léčby. Je vášnivým obhájcem pacientů a pravidelně hovoří ke komunitám lékařů a pacientů po celém světě, aby zlepšil povědomí o potřebách diabetiků.